Nu mai pot fi înregistrate cu cartea de identitate peste 10 persoane la o adresă – Iohannis a promulgat LEGEA

Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor de evidenţa persoanelor, a calităţii datelor înregistrate în registrul de evidenţă a persoanelor şi pentru crearea de facilităţi cetăţenilor români la obţinerea actelor de identitate.

„Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. Limita nu se aplică în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresă sau membrilor familiei extinse. Prin familie extinsă să înţelege titularul dreptului locativ, soţul, soţia acestuia, rudele titularului şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv”, arată proiectul de lege.

Nerespectarea prevederii menţionate este sancţionată cu amendă între 75 şi 150 lei.

Navigare în articole