Ce „afaceri” au făcut cei 12 aleși locali găsiți în incompatibilitate de ANI

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 12 aleşi locali, anunţă instituţia miercuri. În cazul lui SASU VASILE, Primar al Comunei Durneşti, Jud. Botoşani, s-a sesizat Parchetul.

ANI arată că în cazul lui SASU VASILE, Primar al Comunei Durneşti, Jud. Botoşani, s-a sesizat Parchetul, după ce în perioada exercitării mandatului de primar, a emis la data de 22 iulie 2019,  un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru soţia fiului său ( afinul său de gradul I), respectiv a emis Dispoziţia privind încadrarea acesteia în funcţia contractuală de referent la Compartimentul Resurse Umane, Asistenţă Socială, Autoritate Tutelară şi Stare Civilă  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa unor indicii referitoare la posibila săvârşire de către SASU VASILE a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a semnat dispoziţia privind numirea norei sale într-o funcţie contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se arată în comunicat. 

În cazul lui Topolov Gianina Ionela, consilier judeţean în cadrul CJ Constanţa, ANI arată că, în perioada exercitării mandatului de consilier judeţean, societatea comercială în cadrul căreia aceasta a deţinut calitatea de asociat, a încheiat trei acorduri-cadru  de servicii  în valoare totală de 16.568.628 Lei cu două instituţii aflate în subordinea C.J. Constanţa, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/20. 

BLAGA LUCIAN, Consilier judeţean în cadrul C.J. Timiş a fost găsit în incompatibilitate în perioada 08 iunie 2017 – 25 martie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de consilier judeţean şi funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al unei societăţi aflate sub autoritatea C.L. al Mun. Timişoara, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003. 

 

BOBIC NARCIS SABIN, fost Consilier judeţean în cadrul C.J. Timiş, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 noiembrie 2018 – 24 octombrie 2020,  întrucât a exercitat simultan cu funcţia de consilier judeţean şi funcţia de membru /administrator în cadrul consiliului de administraţie  al unei societăţi aflate sub autoritatea C.L. al Mun. Timişoara, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003. 

POPESCU MARIUS VIOREL, Consilier local în cadrul C.L al Mun. Curtea de Argeş, Jud. Argeş, s-a aflat în stare de incompatibilitate, potrivit ANI, în perioada 06 decembrie 2017 – 08 mai 2020,  întrucât a exercitat simultan cu funcţia de Manager interimar al Spitalului Municipal Curtea de Argeş şi funcţia de consilier local, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.

PANFIL GELU IONUŢ, fost Consilier local în cadrul  C.L. al Mun. Oneşti, Jud. Bacău a fost găsit potrivit ANI în conflict de interese administrativ, după ce în perioada exercitării mandatului de consilier local 2016-2020, a participat la deliberarea şi adoptarea unor Hotărâri ale C.L. privind Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Oneşti, spital în cadrul căruia persoana evaluată deţinea funcţia de membru în consiliul de administraţie (în perioada 27 septembrie 2016 – 19 noiembrie 2020), decizii care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial pentru sine, încălcând  prevederile  art. 70 şi art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art 228 alin. (1), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019. 

HUBATI TUDOR, Consilier local în cadrul  C.L. al Oraşului Sulina, Jud.Tulcea, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 07 noiembrie 2017, întrucât deţine şi exercită simultan atât funcţia de consilier local cât şi cea de director general adjunct în cadrul unei regii autonome aflate sub autoritatea consiliului judeţean,  încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

COZEA MARINELA CORINA, fost Consilier local în cadrul C.L. al Oraşului Huedin, Jud. Cluj, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 decembrie 2017 – 24 octombrie 2020, întrucât  a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi funcţia de administrator provizoriu, respectiv administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administraţie al unei societăţi înfiinţate şi aflate sub autoritatea consiliului judeţean, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

MUNEA NELU SIMION, Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Forotic, Jud. Caraş Severin s-a aflat potrivit ANI în conflict de interese administrativ, după ce în perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – 2024) a participat la deliberarea şi adoptarea  Hotărârii C.L. privind închirierea  prin atribuire directă a pajiştilor rămase neatribuite şi disponibile în urma rezilierii unor contracte din domeniul privat al comunei Forotic, iar ulterior soţia persoanei evaluate a primit spre închiriere în baza acestei hotărâri o suprafaţă de pajişte aflată în domeniul privat al comunei, prin încheierea unui act adiţional la contractul cadru încheiat iniţial în anul 2019 între Comuna Forotic şi aceasta. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70  şi art. 71 din Legea nr. 161/2003 şi  prevederile art. 228,  alin. (1), lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. COZEA MARINELA CORINA şi POPA CRISTINA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare, mai precizează ANI. 

Navigare în articole