Bancnotele ar putea să DISPARĂ din România dacă această lege va fi adoptată! Plățile în numerar riscă să devină o amintire

Un Proiect de Lege este foarte aproape de a primi voturile Parlamentului, după ce a fost avizat de toate Comisiile. Actul normativ vizează modificarea şi completarea unor legi deja existente în scopul creşterii incluziunii financiare Proiectul ar putea intra în vigoare la 180 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial, după ce va fi primit voturile Camerei Deputaților, care este for decizional.

Potrivit ultimelor amendamente depuse în Comisia de Buget, finanțe și bănci, „plata veniturilor de natură salarială, asimilate salariilor și a beneficiilor de asistență socială se efectuează prin mijloace de plată fără numerar”.

Prin excepție, consumatorul vulnerabil din punct de vedere financiar, definit la art.4 lit.e) din Legea nr.258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, precum și personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pot primi, la cerere, în numerar drepturile care li se cuvin potrivit prevederilor legale în vigoare. 

În ceea ce privește sintagma de consumator vulnerabil, aceasta este reglementată de articolul 4 din Legea 258/2017, care prevede următoarele: „e) consumator vulnerabil din punct de vedere financiar – consumatorul al cărui venit lunar nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie, previzionat în ultima prognoză macroeconomică, respectiv prognoza de toamnă, publicată de către Comisia Națională de Prognoză în anul în curs pentru anul următor, sau al cărui venit din ultimele 6 luni nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie;”

Actul normativ își propune să reglementeze și felul în care comercianții vor opera, odată cu intrarea sa în vigoare: Aceștia trebuie să pună la dispoziția clienților cel puțin un instrument de plată fără numerar. Asta ar însemna, de exemplu, să se accepte plata cu cardul la POS sau plata cu cardul online.

Persoanele juridice prevăzute la alin.(1) și (3) pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante și pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acestea afișează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului, scrie Adevărul.

Avansul prevăzut la alin.(5) se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 500 de lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianții pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.”

Navigare în articole